klik for at gå til:
Web-IT referencer
IT+div referencer
DTP referencer

 

Referencer

Det har været lidt op ad bakke når jeg her gerne vil lave referencer både til arbejdspladser jeg har haft og til nogle af de ting jeg har lavet. 

Jeg har opdaget at mange af mine tidligere arbejdspladser ikke eksisterer mere enten er de gået ned eller de er fusioneret med konkurrenter og de der endnu eksisterer, har haft personale udskiftninger. De oprindelige udtalelser jeg har fået med mig har ikke overlevet vandskader og fugt.

Præsentation af opgaver jeg har løst eller arbejder jeg har lavet er i de fleste tilfælde belagt med copyright som jeg ikke vil bryde, men jeg har dog været lidt heldig og fundet om ikke guld så dog ting jeg er stolt af at have lavet og en enkelt nutidig udtalelse kan jeg dog præsterer at fremlægge.

Formidling

En af de officielle og lidt spøjse formidlingsopgaver jeg bl.a. har løst var en historisk udstilling med tilhørende produktion af skriftligt materiale og dokumentation omkring Tarup Skoles 75 års jubilæum, hvor jeg var projektleder, udførende kreativ og produktiv medarbejder og historie faglig ansvarlig. Det meste af materialet og jubilæumsskriftet er tilgængeligt via lokal arkivet i Tarup og lokal biblioteket, men heldigvis var lokal avisen tilstede på selve åbningsdagen og dokumenterede mit arbejde og deltagelse. Tryk på billede eller link for at læse artiklen. Jeg har lavet mange andre projekter og formidlingsarbejder, men dette var min første rigtige offentlige opgave - og en stor succes.

jubilæum Tarup Skole

[testimonials ids="1325"]

klik for at gå til:
 IT+div referencer
DTP referencer

klik for at gå til:
DTP referencer


IT referencer

Jeg vil starte med at referer til to forskellige vinkler på IT arbejde jeg kan lave - den såkaldte kreative del med opbygning, servicering og markedsføring med web pages og på den anden side den såkaldte tekniske side med servicering, reparation og installering af hardware.

I virkelighedens verden er begge dele lige tekniske og kreative, men "forbrugere" og andre der står og kun kan se på er det ofte meget svært at se.

En reference til nogle af mine "skills" er naturligvis denne side, min side.

cdlund-copy

Siden er lavet udelukkende af - SURPRISE! - Mig. Den er opbygget fra bunden, selv themet er ikke et standard theme, jeg har hentet inspiration og koder fra flere og samlet til mit eget. Det samme gælder eksempelvis også mine timelines hvor kun de horisontale og vertikale linier er fra et købt plugin. Ohh.. ja - indrømmet musikken er også tilkøbt, man skal indrømme sine begrænsninger.

Jeg har gennem tiden fået lov at arbejde meget med spændende opgaver og udfordringer på og med web-pages og web-shops. Som reference er jeg meget glad for at have fået lov at bruge Bo og Bolig. For Bo og Bolig har jeg været så heldig at blive bedt om at medvirke til at rette op på siden og markedsføringen med opbygning, programmering og markedsføring både direkte på web-side, seo arbejde og via Google Adwords af firmaets forrige, men succesfulde, web-side.


For Hindsholmskolen i Dalby udførte jeg primært IT service, vedligeholdelse og konfigurering.

Fra udtalelse kan følgende arbejdsopgaver dokumenteres:

  • Gennemgang af alle skolens pc'er. Formål: afklare og afhjælpe problemer samt bedre funktionsniveau for den enkelte pc
  • Kortlægning af uhensigtsmæssigheder i skolens it-systemer såvel i undervisningsdelen som i den administrative del. Formål: Formulering af en it­faglig beskrivelse til kommunens it-support.
  • Ad hoc opgaver. Alle mulige drift ting vedr. elektronisk udstyr. Dette omfatter såvel skolens udstyr, medarbejder pc'er samt elevers deviser. Formål: Hurtig afhjælpning af drift forstyrrelser.
  • Vejledning af elever, der arbejder ved pc'er i pædagogisk servicecenter(bibliotek), fællesområder med pc'er. Formål: understøtte undervisning samt støtte for lærere.
  • Klargøring af iPad til udlevering.

untitled-1-copy

Der ud over var jeg IT ansvarlig for gennemførelsen af afgangseksamenerne 2016 - og Hindsholmskolen oplevede derfor selvfølgelig ingen IT forstyrrelser i eksamensområdet.

Samtidigt fik jeg rigtig god kontakt til eleverne med udgangspunkt i it arbejdet sammen med deres store interesse og nysgerrighed så jeg var så heldig også at få vikartimer i et mindre omfang.

 

 

klik tilbage til:
Web-IT referencer
IT+div referencer

DTP -Desktop Publishing

De eksempler jeg her vil præsenterer er alle indskannede sider af tryk. De originale filer er naturligvis hos de respektive firmaer der har ophavsrettighederne, men jeg har i sin tid fået retten til at anvende visse specielle dele af mine publicerede arbejde. De viste eksempler er teknisk stadig i top klassen til trods for de har nogle år på bagen.

Hos Danvent A/S skulle der i 1994 laves nye tekniske kataloger på baggrund af nyudvikling og forbedringer af produkterne. I dette arbejde opstod der nogle interessante problemer f.eks. hvordan laver man logaritmiske kurver som linier i et udelukkende grafisk program som Abobe Illistrator? og hvordan kan man lave en universel brugsvejledning der kan læses og forstås på tværs af sprogbarriere?

Firmaet anvendte i markedsføringsafdelingen Apple Macintosh IIcx hvor de primære værktøjer var Photoshop, Adobe illustrator og QuarkXPress. Billeder blev taget af professionelle fotografer og så behandlet af mig i Photoshop. Alt blev lavet i outline filer og leveret til trykkeriet.

De næste to eksempler fra katalogsiderne med det da nyudviklede "Volumeter" er eksempler på netop dette.

volumeter-s-85-300
Teknisk katalog side med photoshop behandlet foto.
volumeter-s-86-300
Teknisk katalog side med tekn. tegning/illustration: Adobe Illustrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skulle produceres til både katalog og til stickers en beregningsmodel for aggregat størrelser ifht. den ønskede volumstrøm af luft. Havde det været et nutidigt teknisk spreadsheet/tegneprogram havde det været simpelt. Det er kun en logaritmisk og derfor buet kurv og ved at beregne den som en funktion kan man få en ret linie og så kan et grafisk billede af kurve aflæses af alle også ikke teknikere. Jeg havde et gammelt Sc4 regneark på en IBM pc og kun Abode Illustrator på Macintoshen og de var inkompatible. Jeg lavede alle beregninger i  Dos Sc4 og indtegnede alle beregnede data manuelt i Illustrator og for at gøre det helt præcist var den oprindelige layout et a0 ark der blev nedskaleret til a5 og så lykkedes det, men al den tid og alt det præcisionsarbejde ses desværre ikke.

volumenstroem_logaritmiske_skalaer
Logaritmisk håndplottet grafisk i Illustrator

I forbindelse med Volumetrets markedsføring blev det hurtigt klart at der skulle bruges en brugsanvisng der kunne placeres på ved det monterede volumeter på ventilationsagregaterne således at enhver der skulle kontrollerer aggregatet kunne finde ud af at indstille og aflæse det. Almindelige tekster blev hurtigt afvist, det er alt for omkostnings tungt og der er for mange sprog. Jeg fik ideen ud af det blå, en tegneserie! Tegneserier er universelle og frigjort fra sprog og nationaliteter. Det tog en eftermiddag og det var godkendt og  klar til at trykke på selvklæbende metallic folie. volumeter-instruks